OBJEKT2021-01-04T15:53:36+00:00

Objekt

VHODNA VRATA

Vhodna vrata v stanovanja so varnostna in protivlomna ter opremljena s kukalom.

OKNA

Vsa okna na objektu so troslojna.

ŽALUZIJE

Na vseh oknih in vratih so žaluzije.

VRATA

Vhodna vrata v kletne shrambe so kovinska na hodniku protipožarna.

OGREVANJE

Talno ogrevanje stanovanj s pomočjo individualnih toplotnih podpostaj.

VENTILATORJI / DOMOFONI

Ventilatorji v kopalnicah. Domofoni v stanovanjih.

Tehnične in arhitekturne lastnosti

Funkcionalna zasnova

Vsaka stavba ima dva komunikacijska jedra, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od pritličja do 5. nadstropja.
Stanovanja so dostopna preko notranjih veznih hodnikov, ki so tudi posredno osvetljeni, preko stopnišč. Določena stanovanja imajo omogočen tudi direkten dostop iz dvigala.

Preberi več

Arhitekturna zasnova

Na območju gradnje je sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 6-S (vzhodno od Dravograjske ceste) v mestni občini Maribor (MUV 16/2018). Predmetna gradnja bo umeščena na zemljišču parc. št 2265/10 k.o. Studenci, ki se nahaja na SV delu območja med bodočo cesto A na jugu in Ul. I Internacionale na S.

Preberi več

Tehnične lastnosti

STANOVANJA Vsaka stavba ima dva komunikacijska jedra, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od pritličja do 5. nadstropja. SKUPNI PROSTORI Vsi skupni prostori bodo dokončno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščnih ramp bodo obdelani s kerse…

Preberi več

Finalne obdelave

Skupni pritlični atrij je ozelenjen s travo in zasajen z drevjem in grmovnicami. Na zelenici je nameščena tudi potrebna urbana oprema, igrala za otroke, klopi, koši za smeti in svetila. Neposredno ob dovoznih in intervencijskih poteh so predvideni nadkriti in zastrti smetarniki.

Preberi več

Tehnične lastnosti stanovanj

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene bodo ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih bodo obložene s keramičnimi ploščicami in slikane z vodoodpornimi barvami. Stene v kuhinji bodo povsod, tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje, glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami. Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in tipičnih etažah znašala 262 cm, razen v najvišji etaži, kjer bo višina 280cm.

Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, straniščih, utilitijih pa keramika. Na balkonih, ložah in terasah se položijo lesene podnice v kombinaciji z drugimi materijali (prodec, umetna trava).

Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, najmanj 6 komorna, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje ALU žaluzije z motornim ali ročnim pogonom delovanja. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo furnirana ali folizirana. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 90/210 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala predpisano požarno zaščito. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

Vsi stropovi v stanovanjih in stopniščih bodo glajeni in barvani z jupolom. Strop garaže je ustrezno termoizoliran s kombi ploščami.

– Tlaki garaž bodo armirano betonski – zaglajeni.
– Tlaki predprostorov hodnikov ter stopnišč bodo v keramiki.
– Tlaki sanitarij in kopalnic stanovanj bodo v keramiki.
– Tlaki dnevnih sob in kuhinj bodo v gotovem hrastovem parketu I. klase z zaključnimi letvicami ali keramiki.
– Tlaki predsob in hodnikov bodo v namenski keramiki srednje kvalitete oziroma v nepoliranem grezu vključno z nizkostensko obrobo ali gotovem hrastovem parketu I. klase.
– Tlaki balkonov, loggie in teras bodo zaključeni z lesenimi podnicami na podkonstrukciji.

Balkoni in terase so obloženi s tropskim lesom v kombinaciji s prodom in drugim materialom po detajlu arhitekta. Ograje so kovinske rešetke, cinkane in prašno barvane. Ponekod je zaradi estetskih razlogov ograja steklena ali zidana. Višina ograj je minimalno 100cm.

OGRAJE ATRIJEV v 1. nadstropju
Ograje bodo zazelenjene, z estetskimi dodatki po načrtu arhitekta.
OGRAJE STOPNIŠČ
Na stopniščih so predvidene ograje iz kovinskih rešetk in kovinskega držala.

Streha objekta je ravna, izvedena z zaključnim slojem strešne folije z geotekstilom. Del ob steni je toplotno izoliran z ekstrudiranim polistirenom. Zaključne obrobe so izvedene v vroče cinkani pločevini. Dostop na streho in do prezračevalnih jaškov je zagotovljen preko predvidene odprtine v južnem komunikacijskem jedru. Vse obloge zračnikov so izdelane iz vroče cinkane in barvane pločevine.

Vsa kleparska dela na objektu bodo izvedena v pločevini, vroče cinkana in barvana. Gre za obrobe atike, vertikalne odtoke in pa odkapnike balkonov. Vertikalni odtoki žlebov so skriti v fasadi.

Zunanji zidovi objekta so termoizolirani 16 oz. 20 cm in zaglajeni – tankoslojna fasada / kot npr. Demit. Barva po izvoru arhitekta. Del fasade se lahko zaključi z drugimi materiali po izboru arhitekta.

Vsa zunanja vrata in okna stanovanj bodo iz namenskih PVC profilov / najmanj 6-komorni sistem /troslojna zasteklitev. Vsa okna in vrata imajo zunanje žaluzije na motorni pogon ali ročni pogon. Zunaj so predvidene alu okenske police.

Garažna vrata za uvoz v garažo bodo krmiljena v notranji zaprti garaži na elektropogon z daljinskim upravljalnikom. Alu vhodna vrata objekta imajo predpisano požarno odpornost.

Notranja vrata bodo suhomontažna, svetlih mer 80/210 cm, debelina podboja prilagojena debelini sten. Izjema so možna vrata v mokre prostore svetlih mer 70/210 cm. Kljuke vrat bodo dvotočkovne kromirane.

Vhodna vrata v stanovanja bodo dimotesna, toplotno in zvočno izolirana po predpisanih normativih in imajo požarno odpornost, višine 210 cm. . Opremljena bodo s cilindrično ključavnico in vratnim kukalom.

Vsa stanovanja bodo ogrevana s pomočjo izmenjevalnika toplote v toplotni podpostaji in talnega razvoda. Vsako stanovanje bo imelo svoj števec porabe vode in kalorimeter za porabo toplote za ogrevanje vode in prostorov. Elektro poraba stanovanja se odčitava na el. števcu lociranem v kleti.

Skupni pritlični atrij je ozelenjen s travo in zasajen z drevjem in grmovnicami. Na zelenici je nameščena tudi potrebna urbana oprema, igrala za otroke, klopi, koši za smeti in svetila. Neposredno ob dovoznih in intervencijskih poteh so predvideni nadkriti in zastrti smetarniki.

Ena najlepših sosesk s kvalitetno zasnovanimi raznovrstnimi tlorisi
TLORISI
Informacije:
info@novogradnje-maribor.si