Finalne obdelave2021-01-04T15:56:20+00:00

Finalne obdelave

Finalne obdelave

Investitor in projektant si med izvedbo v primeru tehničnih zahtev pridružujeta pravico do zamenjave finalnih oblog in materialov s kvalitetno ekvivalentnimi.

• STROPOVI

Vsi stropovi v stanovanjih in stopniščih bodo glajeni in barvani z jupolom.
Strop garaže pod stanovanji je ustrezno termoizoliran s kombi ploščami.

• FINALNI TLAKI

– Tlaki garaž bodo armirano betonski – zaglajeni.
– Tlaki predprostorov hodnikov ter stopnišč bodo v keramiki ali v parketu.
– Tlaki sanitarij in kopalnic stanovanj bodo v keramiki.
– Tlaki dnevnih sob in kuhinj bodo v gotovem hrastovem parketu I. klase z zaključnimi letvicami.
– V stavbi K bodo tlaki predsob in hodnikov v namenski keramiki srednje kvalitete oziroma v nepoliranem grezu vključno z nizkostensko obrobo ali gotovem hrastovem parketu I. klase. V stavbi J bodo tlaki predsob in hodnikov v gotovem hrastovem parketu I. klase z zaključnimi letvicami.
– Tlaki balkonov, loggie in teras bodo zaključeni s keramiko ali z lesenimi podnicami na podkonstrukciji.
Vsa talna in stenska keramika, parketi, izbira in veziva so po izboru projektanta v soglasju z investitorjem.
–FINALNE OBDELAVE NOTRANJIH ZIDOV
– Vse armiranobetonske stene, razen sten garaž, shramb in tehničnih prostorov bodo dva krat kitane in dvakrat opleskane z jupolom.
– Vse opečne stene bodo ometane, kitane in dvakrat opleskane z jupolom. Armiranobetonske stene v pritličju (garaži) so opleskane z barvo za beton.
– Predelne stene stanovanj bodo izdelane z mavčno kartonskimi ploščami 2 x 12,5mm na knauf podkonstrukciji. Med profili je nameščena zvočna izolacija, finalno bodo stene opleskane z jupolom.
– Predelne stene, ki mejijo na mokre prostore bodo izdelane z vodoodpornimi mavčni kartonskimi ploščami na podkonstrukciji iz pocinkane jeklene pločevine med profili bo kamena volna / po detajlu proizvajalca /. Dokončen izbor barv keramike, srednjega cenovnega razreda določi projektant z investitorjem. Stiki ploščic v vogalih se izvedejo z dvokomponentnim prozornim, polisulfidnim kitom, ki je tudi antifungiciden. Vogalni stiki keramičnih ploščic se izvedejo z zaključnimi profili.
– Predelne stene v sanitarnih prostorih, ki mejijo na instalacijske jaške med stanovanji bodo poleg zgoraj navedenih dejstev izdelane iz negorljivih mavčnih plošč.
– Zunanji zidovi objekta na balkonih in loggiah bodo izvedeni enako kot finalni zaključni sloj fasade.
– Stene vetrolova in stopnišč bodo opleskane z disperzijsko barvo, po izboru projektanta.
– Stene notranjih hodnikov in stopnišč bodo opleskane s poldisperzijsko barvo, po izboru arhitekta.

• LOGGIE, BALKONI IN TERASE

Balkoni in terase so obloženi s keramiko ali s tropskim lesom v kombinaciji s prodom in drugim materialom po detajlu arhitekta. Ograje so kovinske rešetke, cinkane in prašno barvane. Ponekod je zaradi estetskih razlogov ograja steklena ali zidana. Višina ograj je minimalno 100 cm.
OGRAJE ATRIJEV v 1. nadstropju
Ograje bodo zazelenjene, z estetskimi dodatki po načrtu arhitekta.
OGRAJE STOPNIŠČ
Na stopniščih so predvidene ograje iz kovinskih rešetk in kovinskega držala.

• STREHA

Streha objekta je ravna, izvedena z zaključnim slojem strešne folije z geotekstilom. Del ob steni je toplotno izoliran z ekstrudiranim polistirenom. Zaključne obrobe so izvedene v vroče cinkani pločevini. Dostop na streho in do prezračevalnih jaškov je zagotovljen preko predvidene odprtine v južnem komunikacijskem jedru. Vse obloge zračnikov so izdelane iz vroče cinkane in barvane pločevine.

• KLEPARSKA DELA

Vsa kleparska dela na objektu bodo izvedena v pločevini, vroče cinkana in barvana. Gre za obrobe atike, vertikalne odtoke in pa odkapnike balkonov. Vertikalni odtoki žlebov so skriti v fasadi.

• FASADA

Zunanji zidovi objekta so termoizolirani 15 do 20 cm in zaglajeni – tankoslojna fasada / kot npr. Demit. Barva po izvoru arhitekta. Del fasade se lahko zaključi z drugimi materiali po izboru arhitekta.

• STAVBNO POHIŠTVO

PVC DELA

Vsa zunanja vrata in okna stanovanj bodo iz namenskih PVC profilov / najmanj 6-komorni sistem /troslojna zasteklitev. Vsa okna in vrata imajo zunanje žaluzije na motorni pogon ali ročni pogon. Zunaj so predvidene alu okenske police.

ALU STAVBNO POHIŠTVO

Garažna vrata za uvoz v garažo bodo krmiljena v notranji zaprti garaži na elektropogon z daljinskim upravljalnikom. Alu vhodna vrata objekta imajo predpisano požarno odpornost.

NOTRANJA VRATA

Notranja vrata bodo suhomontažna, svetlih mer 80/210 cm, debelina podboja prilagojena debelini sten. Izjema so možna vrata v mokre prostore svetlih mer 70/210 cm. Kljuke vrat bodo dvotočkovne kromirane.
OPOMBA: Vsa vrata ki mejijo na umetno odzračevane prostore so minimalno podrezana nad finalnim tlakom, ali pa imajo vgrajeno alu ali pvc rešetko, svetla višina vseh vrat je 210 cm.
Vrata iz dnevno bivalnih prostorov proti hodniku niso predvidena. Vrata imajo enojno neoprensko tesnilo.

VHODNA VRATA STANOVANJ

Vhodna vrata v stanovanja bodo dimotesna, toplotno in zvočno izolirana po predpisanih normativih in imajo požarno odpornost, višine 210 cm. . Opremljena bodo s cilindrično ključavnico in vratnim kukalom.

• INŠTALACIJE

Vsa stanovanja bodo ogrevana s pomočjo izmenjevalnika toplote v toplotni podpostaji in talnega razvoda.
Vsako stanovanje bo imelo svoj števec porabe vode in kalorimeter za porabo toplote za ogrevanje vode in prostorov. Elektro poraba stanovanja se odčitava na el. števcu lociranem v hodnikih etaž.
TV kabelski priklop se predvidi v vsakem stanovanju, predviden je tudi telefonski oziroma računalniški priključek.
Domofon bo nameščen v predprostoru vsakega stanovanja.
Dnevno bivalni prostori stanovanj v najvišji etaži imajo predvideno notranjo hladilno -grelno enoto split sistem, zunanja enota pa je predvidena na strehi objekta. Elektro in strojne instalacije so razvidne iz projektov elektro in strojnih instalacij in opreme.
ZUNANJA UREDITEV
Skupni pritlični atrij je ozelenjen s travo in zasajen z drevjem in grmovnicami.
Na zelenici je nameščena tudi potrebna urbana oprema, igrala za otroke, klopi, koši za smeti in svetila.
Neposredno ob dovoznih in intervencijskih poteh so predvideni nadkriti in zastrti smetarniki.

Ena najlepših sosesk s kvalitetno zasnovanimi raznovrstnimi tlorisi
LOKACIJA
Informacije:
info@novogradnje-maribor.si