Funkcionalna zasnova2019-07-30T15:20:13+00:00

Funkcionalna zasnova

Stanovanja

Vsaka stavba ima dva komunikacijska jedra, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od pritličja do 5. nadstropja.
Stanovanja so dostopna preko notranjih veznih hodnikov, ki so tudi posredno osvetljeni, preko stopnišč. Določena stanovanja imajo omogočen tudi direkten dostop iz dvigala.
Vsa stanovanja razen največjih imajo enostransko ali dvostransko osvetlitev. Nekatera stanovanja so osvetljena s treh ali vseh štirih strani.
Vsa stanovanja imajo lastne zunanje površine. V pritličju jim pripadajo atriji v nadstropjih pa balkoni ali terase. V kleti imajo stanovanja shrambe in parkirna mesta, ki so dostopna preko dvosmerne rampe locirane na južnem delu območja. Predvidenih je tudi 6 velikih kolesarnic z elektronskim dostopom in ustreznim varovanjem.

SKUPNI PROSTORI

Vsi skupni prostori bodo dokončno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščnih ramp bodo obdelani s keramiko. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo slikane s poldisperzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih bodo iz barvane Fe pločevine.
Skupni prostori v kleti in stopnišče so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Prav tako bodo neogrevani tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.
V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.
V vsaki stavbi bosta nameščeni električni osebni dvigali.
Glavni dostop v južni in severni del stavbe bo urejen v pritličju skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z električno ključavnico. Vrata se bodo odpirala s ključem oziroma magnetno kartico ali s tipko na internih domofonskih napravah v vseh stanovanjih. Dostop v posamezno stopnišče bo možen tudi iz garaže.
Vstop v garažo bo izveden preko uvozno izvozne rampe in bo opremljen z garažnimi sekcijskimi vrati, prav tako ima nekaj garaž lastna garažna sekcijska vrata. Odpiranje vrat na rampah bo potekalo s pomočjo magnetne kartice.
Objekt ima dva dvigala za stanovanjski del, nosilnosti 1000kg, s širino teleskopskih vrat najmanj 80 cm .
V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve.
Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključena na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko, toplovodno in telekomunikacijsko omrežje. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telekomunikacij in toplovodnega sistema v stavbi bodo v skupnih prostorih.
Dovoz v garažo bo urejen iz ceste A po dvosmerni dovozni rampi.

ZASNOVA PARKIRIŠČ

V kleti objekta bo po izgradnji 300 parkirnih mest. Nekaj parkirnih mest bo imelo pripravljeno grobo električno inštalacijo za priključek polnjenja vozil na električno energijo. Nekatera bodo imela od razdelilne omare do parkirnih mest pripravljene cevi.

Ena najlepših sosesk s kvalitetno zasnovanimi raznovrstnimi tlorisi
LOKACIJA
Informacije:
info@novogradnje-maribor.si