Comfort Plus2019-02-25T23:09:07+00:00

Stanovanja

COMFORT PLUS

PLUS

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene bodo ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih bodo obložene s keramičnimi ploščicami in slikane z vodoodpornimi barvami. Stene v kuhinji bodo povsod, tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje, glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami. Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in tipičnih etažah znašala 262 cm, razen v najvišji etaži, kjer bo višina 280cm.

– Tlaki predprostorov, sanitarij in kopalnic stanovanj bodo v keramiki.
– Tlaki sanitarij in kopalnic stanovanj bodo v keramiki.
– Tlaki dnevnih sob in kuhinj bodo v gotovem hrastovem parketu I. klase z zaključnimi letvicami ali keramiki.
– Tlaki predsob in hodnikov bodo v namenski keramiki srednje kvalitete oziroma v nepoliranem grezu vključno z nizkostensko obrobo ali gotovem hrastovem parketu I. klase.
– Tlaki balkonov, loggie in teras bodo zaključeni z lesenimi podnicami na podkonstrukciji.

Balkoni in terase so obloženi s tropskim lesom v kombinaciji s prodom in drugim materialom po detajlu arhitekta. Ograje so kovinske rešetke, cinkane in prašno barvane. Ponekod je zaradi estetskih razlogov ograja steklena ali zidana. Višina ograj je minimalno 100cm.

Vsa zunanja vrata in okna stanovanj bodo iz namenskih PVC profilov / najmanj 6-komorni sistem /troslojna zasteklitev. Vsa okna in vrata imajo zunanje žaluzije na motorni pogon ali ročni pogon. Zunaj so predvidene alu okenske police.

Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo furnirana ali folizirana. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 90/210 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala predpisano požarno zaščito. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

Žaluzije na ročni pogon.

Notranja vrata bodo suhomontažna, svetlih mer 80/210 cm, debelina podboja prilagojena debelini sten. Izjema so možna vrata v mokre prostore svetlih mer 70/210 cm. Kljuke vrat bodo dvotočkovne kromirane.

Vhodna vrata v stanovanja bodo dimotesna, toplotno in zvočno izolirana po predpisanih normativih in imajo požarno odpornost, višine 210 cm. . Opremljena bodo s cilindrično ključavnico in vratnim kukalom.

Vsa stanovanja bodo ogrevana s pomočjo izmenjevalnika toplote v toplotni podpostaji in talnega razvoda. Vsako stanovanje bo imelo svoj števec porabe vode in kalorimeter za porabo toplote za ogrevanje vode in prostorov. Elektro poraba stanovanja se odčitava na el. števcu lociranem v kleti.

VHODNA VRATA

protivlomna in protipožarna

OGREVANJE

Talno ogrevanje stanovanj s pomočjo individualnih toplotnih podpostaj.

OKNA

 6 komorna, 3 slojna

ŽALUZIJE

Na vseh oknih in vratih so žaluzije, ročni pogon.

NOTRANJA VRATA

Bela notranja vrata.

PARKET

Panelni parket,

SANITARNA KERAMIKA

Keramika standard

SANITARNA OPREMA

Tuš, Wc, umivalnik,

VENTILATORJI / DOMOFONI

Ventilatorji v kopalnicah. Domofoni v stanovanjih.

Tehnične in arhitekturne lastnosti

Novi Vrtovi…

Funkcionalna zasnova

Vsaka stavba ima dva komunikacijska jedra, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od pritličja do 5. nadstropja.
Stanovanja so dostopna preko notranjih veznih hodnikov, ki so tudi posredno osvetljeni, preko stopnišč. Določena stanovanja imajo omogočen tudi direkten dostop iz dvigala.

Preberi več

Arhitekturna zasnova

Na območju gradnje je sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 6-S (vzhodno od Dravograjske ceste) v mestni občini Maribor (MUV 16/2018). Predmetna gradnja bo umeščena na zemljišču parc. št 2265/10 k.o. Studenci, ki se nahaja na SV delu območja med bodočo cesto A na jugu in Ul. I internacionale na S.

Preberi več

Tehnične lastnosti

STANOVANJA Vsaka stavba ima dva komunikacijska jedra, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od pritličja do 5. nadstropja… SKUPNI PROSTORI Vsi skupni prostori bodo dokončno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščnih ramp bodo obdelani s kerse…

Preberi več

Finalne obdelave

Skupni pritlični atrij je ozelenjen s travo in zasajen z drevjem in grmovnicami. Na zelenici je nameščena tudi potrebna urbana oprema, igrala za otroke, klopi, koši za smeti in svetila. Neposredno ob dovoznih in intervencijskih poteh so predvideni nadkriti in zastrti smetarniki.

Preberi več
Ena najlepših sosesk s kvalitetno zasnovanimi raznovrstnimi tlorisi
LOKACIJA
Informacije:
info@novogradnje-maribor.si