Za projekt Novi vrtovi smo pridobili gradbeno dovoljenje. Pričeli smo s pripravljalnimi deli: