Izkop za pripravo tamponske in drenažne podlage za uvozno cesto Sončne Terase.