ŠIRIMO EKIPO.

1/ Vodja del (dipl. inž. grad.) – Odgovorni vodja del

 • VI. ali VII. stopnja izobrazbe smer gradbeništvo ipd.,
 • strokovni izpit za odgovornega vodjo del z vpisom v imenik,
 • izpolnjuje pogoje pooblaščenega inženirja.

Kaj ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas,
 • zagotovljena lokacija dela samo na gradbiščih v Mariboru,
 • stimulativno plačilo
 • raznoliko in dinamično delo.

2/ Pomočnik vodje del

 • sodelovanje pri koordinaciji dela na gradbiščih,
 • vodenje in organiziranje del v sodelovanju z vodjo,
 • tekoče spremljanje realizacije in poročanje,
 • ostala koordinacijska dela po nalogu vodje.

Želena znanja, izkušnje in kompetence:

 • izobrazba smer gradbeništvo ipd.,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva

3/ Delovodja

 • vodenje operativnih del na gradbišču in objektih,
 • skrb za kvalitetno izvedbo gradbenih in obrtniško-instalacijskih del,
 • usmerjanje ter tehnična pomoč delavcem na gradbišču

Želena znanja, izkušnje in kompetence:

 • VI. strokovna izobrazba gradbene oz. druge ustrezne smeri – gradbeništvo (delovodja I), IV.stopnja (delovodja II),
 • ob ustreznih večletnih delovnih izkušnjah je primerna tudi nižja raven izobrazbe od zahtevane,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj.

4/ Nadzornik gradnje večstanovanjskih stavb (za zahtevne objekte)

 • nadzor nad izvedbo del v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov,
 • nadzor tehničnega dela dokumentacije,
 • vodenje operativnih del nadzora na gradbišču in objektih.

Želena znanja, izkušnje in kompetence:

 • VI. strokovna izobrazba gradbene oz. druge ustrezne smeri – gradbeništvo

Kaj ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas,
 • zagotovljena lokacija dela samo na gradbiščih v Mariboru,
 • stimulativno plačilo
 • raznoliko in dinamično delo.

Priključite se uspešnemu timu ene največjih in najprodornejših nepremičninsko investicijskih družb Slovenije. 

Zavedamo se, da so za dosego želenih poslovnih rezultatov v največji meri zaslužni uspešni in odgovorni zaposleni, zato novim sodelavcem omogočamo osebnostno in karierno rast v raznolikem in sodobnem delovnem okolju ter mladem kolektivu.

Prošnje lahko posredujete po pošti na naslov podjetja Novogradnje Maribor d.o.o., Glavni trg 18, 2000 Maribor ali na e-mail: zaposlitev@novogradnje-maribor.si