Parcelo smo očistili ter je pripravljena za izkop jame za parkirna mesta v kletni etaži.