Strojno inštalacijska dela potekajo po terminskem planu: