OBJEKT2022-02-22T15:34:53+00:00

Lastnosti stanovanj

V vseh notranjih stanovanjskih prostorih bo finalni tlak parket, razen v kopalnicah in utility-ih keramika z nizkostensko obrobo. Na balkonih in terasah se položi keramika ali les v kombinaciji z drugimi materiali (prodec) po navodilih projektanta. Na strešnih terasah v zadnjih etažah se izvedejo lesene podnice v v kombinaciji z drugimi materiali (prodec).

– Vhodna vrata v stanovanja so varnostna in protivlomna ter opremljena s kukalom
– Okna so troslojna
– Na vseh oknih in vratih so žaluzije na el. pogon
– Vhodna vrata v kletne shrambe so kovinska na hodniku požarna
– Samostojno ogrevanje stanovanj s toplotnih črpalk zrak voda; krmiljenje prek sobnega termostata, ogrevalno telo je razvod talnega gretja
– Lokalna rekuperacija ter ventilatorji v kopalnicah
– Domofoni v stanovanjih

TEHNIČNE IN ARHITEKTURNE LASTNOSTI STAVBE

SPLOŠNO

Projekt obravnava gradnjo petih zahtevnih večstanovanjskih objektov »Zelena soseska«, investitorja ZELENA SOSESKA d.o.o..

LOKACIJA OBJEKTA

Stanovanjski objekti »Zelena soseska« so locirani na območju Pobrežja, na zemljišču s parcelno številko 2514/2 k.o. Pobrežje.

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Predvidenih je pet stolpičev B1, B2, B3, B4 in C. Vsi objekti so pravokotne tlorisne zasnove. Niz objektov B je etažnosti P(K)+2+T, niz C je etažnosti K+P+1+M. Strehe niza B so ravne z minimalnim naklonom, streha stavbe C pa je poševna.

V kleti so v vseh nizih predvidena parkirna mesta za osebna vozila, shrambni prostori za posamezna stanovanja, kolesarnice in tehnični prostori ter prostori za čistila.

V vseh stavbah so dvigala, ki potekajo od garaže do najvišjega nadstropja.

Niz B je etažnosti P(K)+2+T, pri čemer je garaža umeščena v kletni etaži severno od pritličja in je s pritličjem v enakem nivoju. Garaža povezuje vse stolpiče. Do obeh stanovanj v pritličju zato dostopamo iz garaže ali pa iz stopnišča do katerega je dostop iz severne povezovalne poti. Le ta služi tudi kot kolesarska pot in je nivojsko zamaknjena za približno pol etaže. Do vhodov se vzpnemo po nekaj stopnicah mimo atrijev v nadstropju.

V nadstropjih je 4 ali 5 stanovanj v najvišji etaži pa dve stanovanji z velikimi odprtimi terasami. Stanovanja imajo razgibano tlorisno razporeditev prostorov na različnih kvadraturah ter se gibljejo v velikosti od dvosobnih do štirisobnih.

Niz C je etažnosti K+P+1+M, pri čemer so stanovanja  zamaknjena za polovico etaže, tako, da je v eni etaži samo eno stanovanje.

V vseh nizih je predvideno komunikacijsko jedro s stopnišči in dvigalom, ki povezuje klet in ostale etaže. Dostop za invalide je omogočen preko garaž v kleti in dvigal, ki so dimenzionirana po pravilniku in omogočajo uporabo gibalno oviranim osebam.

Območje se uredi z dovozno cesto in utrjenimi peš potmi, preko katerih potekajo dostopi do objektov. Uredi se otroško igrišče in zelene površine, ki se oplemenitijo z zasaditvijo dreves in grmovnic za boljšo integracijo v prostor.