Pričeli smo z zemeljskimi deli Zelene soseske. Pripravljamo zemljišče, kjer bo nastala nova soseska z 58 stanovanji. Soseska meji na Stražunski gozd, ki je eden izmed večjih ohranjenih mestnih gozdov.