Poteka priprava podbetona za temeljno ploščo celotne Zelene soseske. Temelji nove soseske so osnova za nadaljnjo gradnjo novih stanovanj na Pobrežju.