Terase za vse tri objekte so splanirane ter pripravljene za pilotiranje ter temeljenje.