Pod vinogradi so delovni stroji začeli urejati lokacijo za začetek gradnje. Potekajo zemeljska dela in planiranje parcel v zakoličenih okvirjih, kjer bodo stali trije vila bloki.