Gradnja soseske Sončne Terase ob sončnih dnevih napreduje po planu. Na bloku A Tilia potekaju zaključna fasaderska, keramična ter parketna dela.