17.5.2022 Na gradbišču Zelene soseske postavljamo nov žerjav.