Na gradbišču Zelene soseske postavljamo nov žerjav.