Betoniranje sten 4. nadst. severnega stolpiča ter armiranje plošče nad 3. nadst. južnega stolpiča