Objekt je končan. Dne 9.10.2019  je bil opravljen tehnični pregled objekta. Stanovalci se bodo vselili konec meseca.