Betoniranje plošče in opaženje nosilcev zelene plošče