Betoniranje plošče nad pritličjem južnega stolpiča