TEHNIČNE LASTNOSTI OBJEKTA

I. ARHITEKTURNA ZASNOVA IN ETAŽNOST

Objekt je karejske tlorisne zasnove v obliki črke U, etažnosti P+4, streha objekta je  večkapna streha. 

Oblikovno objekt sledi smernicam sodobne gradnje ob enem pa povzema tipične značilnosti obstoječe karejske gradnje v kateri je predviden.

Tloris sledi zmožnostim samega stavbnega zemljišča, regulacijam/gradbeni liniji in se po etažah razlikuje glede na njegovo funkcijo in pomen. Delen zamik v notranjost parcele v zgornjih dveh etažah navidezno ponazarja strešino strme simetrične dvokapnice, opečna barva fasade to še dodatno poudari. Tako je definirana tudi kap streh v obstoječem kareju, ki se ponovi na terasi tretje etaže.

Členjenost fasade po barvah in volumnih daje razgiban videz, razbija monotonost in poudarja posamezne elemente kot so vhodi, terase/balkoni ipd. Okna so različnih velikosti in dodatno pripomorejo k razgibanosti.

Stanovanjska stavba je sestavljena iz severnega in južnega dela z ločenima vhodoma, dvigali in stopniščema. Povezuje ju skupna garaža za stanovalce s skupno 21 parkirnimi mesti, shrambe za posamezne enote, tehnični prostor in dvoje stopnišč skupaj z dvigali. 

V 1. nadstropju večstanovanjskega objekta je 5 stanovanj, v 2. in 3. nadstropju v vsaki etaži 6 stanovanj, v 4. nadstropju 4 stanovanja. Stanovanja imajo različno razporeditev prostorov in velikost. 

Po komunikacijskih jedrih, ki napajajo severni in južni del je južnem delu 14 stanovanj, v severnem pa 7.

V stavbi je

•1 dvosobno stanovanje,

•7 trosobnih,

•9 štirisobnih,

•4 petsobnih stanovanj.

Vsa stanovanja, razen dveh, imajo izhode v atrij, teraso, ložo ali balkon.

V pritličju in 1.nadstropju je skupaj 29 parkirnih mest, od tega 21 v pritličju in 8 v 1. nadstropju.

II. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

Stavba je izvedena v masivni konstrukciji v kombinaciji armirano betonske konstrukcije in opečnih zidov. Predelne stene v posameznih stanovanjih so odvisno od zvočne obremenjenosti in namembnosti, delno opečne delno armirano betonske, nekaj je suho montažnih.

Stopniščne rampe in podesti so armirano betonski in obdelani s keramiko. V hodnikih je tlak zaključen s keramiko. Ob vsakem vhodu je prostorno osebno dvigalo.

Streha stavbe je železobetonska z dobro akumulacijo toplote in ustrezno toplotno izolirana. Kritina je strešna folija. 

Fasada je izolirana skladno z veljavnimi predpisi in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom ali fasadnimi ploščami.

Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov so vgrajeni tipski elementi – termokošare in sistem za preprečitev udarnega zvoka na stopnišču – tronsole.

Fasadno stavbno pohištvo je iz PVC in ALU profilov zastekljeno z izolacijskim troslojnim termopan steklom.

FUNKCIONALNA ZASNOVA STANOVANJ

V 1.,2.,3 in 4.  nadstropju  so  različno  velika  stanovanja. V 1. nadstropju 

večstanovanjskega objekta je 5 stanovanj, v 2. in 3. nadstropju v vsaki etaži 6 stanovanj, v 4. nadstropju 4 stanovanja. Stanovanja imajo različno razporeditev prostorov in velikosti, ki se giblje od 66 (dvo-sobno stanovanje) do 180 m2 (štiri-sobno stanovanje). 

Stanovanja  imajo enostransko, dvostransko oz. tri stransko osvetlitev.

Celoten  objekt  ima  dva komunikacijska jedra, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od pritličja do 4. nadstropja.

Stanovanja so dostopna  preko  notranjih veznih  hodnikov, ki so  tudi  posredno  osvetljeni, preko stopnišč. Določena stanovanja imajo omogočen tudi direkten dostop iz dvigala.

Vsa stanovanja, razen dveh trosobnih,  imajo ali  balkon, ali loggio,  ali  teraso. V  pritličju  imajo stanovanja  shrambne bokse  in pripadajoč en oziroma  dva  parkirna prostora, ki so dostopni preko dvosmerne rampe locirane na jugo zahodnem delu zgradbe.

V 1. nadstropju sta dva vhoda v stanovanjski del objekta, enega iz Koprivnikove ulice na zahodu in enega iz Belačeve ulice na severu. 

ZASNOVA SKUPNIH PROSTOROV

Vsi skupni prostori so dokončno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščnih ramp so obdelani s keramiko. Stene stopnišča in skupnih hodnikov so slikane s poldisperzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih so iz barvane Fe pločevine.

Skupni prostori v kleti in stopnišče so neogrevani hladni prostori. Prav tako so neogrevani tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.

V skupnih prostorih je izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se vklaplja preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž so instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V stavbi sta nameščeni električni osebni dvigali.

Glavni dostop v južni in severni del stavbe je urejen v 1. nadstropju skozi predprostor, kjer so nameščeni nabiralniki in video pozivna domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče je zaprt z električno ključavnico. Vrata se odpirajo s ključem oziroma magnetno kartico ali s tipko na internih domofonskih napravah v vseh stanovanjih. Dostop v posamezno stopnišče je možen tudi iz garaže.

Vstop v garažo je izveden preko uvozno izvozne rampe in je opremljen z garažnimi sekcijskimi vrati, prav tako ima garaža stanovanja V, lastna garažna sekcijska vrata. Odpiranje vrat na rampah je potekalo s pomočjo magnetne kartice.

Objekt  ima  dva dvigala  za  stanovanjski del, nosilnosti 1000kg, s širino teleskopskih vrat najmanj 80 cm . 

V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž so vgrajeni gasilni aparati.

ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve.

Stavba je priključena na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko, toplovodno in telekomunikacijsko omrežje. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telekomunikacij in toplovodnega sistema v stavbi so v skupnih prostorih.

TEHNIČNE LASTNOSTI STANOVANJ

Možna so manjša odstopanja, do katerih lahko pride pri izvajanu del kot posledica izvedbe gradbeno obrtniških del ali na podlagi želj strank o spremembah. 

 • STENE IN STROPOVI

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten so glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene so ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih so obložene s keramičnimi ploščicami in slikane z vodoodpornimi barvami. Stene v kuhinji so povsod, tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje, glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami.

Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) je v pritličju in tipičnih etažah znašala 262 cm, razen v stanovanju D, kjer sta dve sobi s svetlo višino 227 cm. 

 • TLAKI

Izvedeni so klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih je parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, straniščih, utilitijih pa keramika. Na balkonih, ložah in terasah se položene lesene podnice v kombinaciji z drugimi materijali (prodec, umetna trava), razen v stanovanju D, kjer je na balkonu keramična talna obloga.

 • STAVBNO POHIŠTVO

Okna in fasadne stene stanovanjskega dela so iz PVC okvirjev, najmanj 6 komorna, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih so nameščena senčila – zunanje ALU žaluzije z motornim ali ročnim pogonom delovanja. Notranja vrata so suhomontažna, podboji in vratna krila pa so furnirana. Vhodna vrata v stanovanja so protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 90/210 cm. Prav tako vhodna vrata zagotavljajo predpisano požarno zaščito. Vratno krilo vhodnih vrat je opremljeno tudi s kukalom.

 • OKENSKE POLICE

Notranje okenske police so iz naravnega ali tehničnega kamna ali PVC, zunanje pa iz ALU pločevine.

 • SANITARNA KERAMIKA

V kopalnicah in WC-jih so vgrajeni tipski sanitarni elementi srednjega in visokega cenovnega razreda. WC školjke s podometnim kotličkom so viseče izvedbe. V vseh stanovanjih so skladno s projekti nameščeni prostorni tuši, v vseh štiri in petsobnih stanovanjih se lahko kot dodatno opcijo po projektih vgradi vgradne ali samostoječe banje visokega cenovnega razreda z moderno estetsko noto.

 • ELEKTROINSTALACIJE

Vsako stanovanje je prek svojega merilnega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Priključitev je izvedena v obliki enofaznega priključka z varovalnim elementom 1xDII-35A, z možnostjo izvedbe trifaznega priključka.V posameznem stanovanju je nameščen nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni so tudi vsi razvodi zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen stropnih svetil v kopalnici in v ložah. Na vtičnice je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 2,5 kW, razen v kuhinji, kjer je na predvideni lokaciji za štedilnik predviden fiksni priključek, na katerega je mogoče priključiti enofazni porabnik moči do 4 kW.

Za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev je od priključne omarice v kleti stavbe do posameznega stanovanja izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v nadometni omarici za telekomunikacije. V posameznem stanovanju je izveden razvod do posameznih telefonskih in televizijskih vtičnic. V vsakem stanovanju je vgrajena govorna naprava – domofon/videofon za komunikacijo med glavnima vhodoma v stavbo in posameznim stanovanjem z možnostjo električnega odpiranja vhodnih vrat.

 • OGREVANJE

V stanovanjih je izvedeno talno gretje preko daljinskega ogrevanja, ki je na voljo 24 ur dnevno. V vsakem stanovanju je nameščen svoj števec porabe energije. Temperatura prostorov v stanovanju je krmiljena s pomočjo sobnega termostata.

 • PREZRAČEVANJE

V mokrih zaprtih prostorih, kjer ni možnosti naravnega prezračevanja je nameščeno prisilno prezračevanje.

 • VODOVOD

Za vsako stanovanje je nameščen lasten vodomer. Izvedeni so vsi razvodi za hladno in toplo vodo, vključno z vodovodnimi baterijami. Priprava tople vode se vrši s pomočjo daljinskega ogrevanja. Gretje tople vode se zagotavlja preko izmenjevalnika toplote na stanovanjski podpostaji.

 • HLAJENJE

V stanovanjih najvišje etaže je v dnevno bivalnem delu vgrajena klimatska naprava. 

 • KLETNE SHRAMBE

Vsakemu stanovanju pripada kletna shramba. Vsaka kletna shramba ima razsvetljavo in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja.

ZASNOVA PARKIRIŠČ

V pritličju in 1.nadstropju je skupaj 29 parkirnih mest, od tega 21 v pritličju in 8 v 1. nadstropju. 

Večina garažnih mest ima pripravljeno grobo električno inštalacijo za priključek polnjenja vozil na električno energijo. 

FINALNE OBDELAVE

STROPOVI

Vsi stropovi  v stanovanjih in stopniščih so glajeni in barvani z jupolom.

Strop garaže je ustrezno termoizoliran s kombi ploščami.

FINALNI TLAKI 

– Tlaki garaž so armirano betonski – zaglajeni.

– Tlaki predprostorov hodnikov ter stopnišč so v keramiki.

– Tlaki sanitarij in kopalnic stanovanj so v keramiki. 

– Tlaki dnevnih sob in kuhinj so v gotovem hrastovem parketu I. klase z zaključnimi letvicami ali keramiki. 

– Tlaki predsob in hodnikov so v namenski keramiki srednje kvalitete oziroma v nepoliranem grezu  vključno z nizkostensko obrobo ali gotovem hrastovem parketu I. klase. 

– Tlaki balkonov, loggie in teras so zaključeni z lesenimi podnicami na podkonstrukciji. Tlak balkona stanovanja  D  bo keramika srednje kvalitete oziroma v nepoliranem grezu.

Vsa talna in stenska keramika, parketi, izbira in veziva so po izboru projektanta v soglasju z investitorjem. 

FINALNE OBDELAVE NOTRANJIH ZIDOV 

– Vse armiranobetonske stene, razen sten garaž, shramb in tehničnih prostorov  so dva krat kitane in dvakrat opleskane z jupolom.

– Vse opečne stene so ometane, dva krat kitane in dvakrat opleskane z jupolom. Armiranobetonske stene v pritličju (garaži) so opleskane z barvo za beton. 

– Predelne stene stanovanj so izdelane z mavčno kartonskimi ploščami  2 x 12,5mm na knauf podkonstrukciji. Med profili je nameščena zvočna izolacija, finalno so stene opleskane z jupolom.

– Predelne stene, ki mejijo na mokre prostore so izdelane z vodoodpornimi mavčni kartonskimi ploščami na podkonstrukciji iz pocinkane jeklene pločevine med profili je kamena volna / po detajlu proizvajalca /. Dokončen izbor barv keramike, srednjega cenovnega razreda določi projektant z investitorjem. Stiki ploščic v vogalih se izvedejo z dvokomponentnim prozornim, polisulfidnim kitom, ki je tudi antifungiciden. Vogalni stiki keramičnih ploščic se izvedejo z zaključnimi profili.

– Predelne stene v sanitarnih prostorih, ki mejijo na instalacijske jaške med stanovanji so poleg zgoraj navedenih dejstev izdelane iz negorljivih mavčnih plošč.

– Zunanji zidovi objekta na balkonih in loggiah so izvedeni enako kot finalni zaključni sloj fasade.

– Stene vetrolova in stopnišč so opleskane z disperzijsko barvo, po izboru projektanta.

– Stene notranjih hodnikov in stopnišč so opleskane s poldisperzijsko barvo, po izboru arhitekta.

LOGGIE, BALKONI IN TERASE

V stanovanjih U in T so terase na zahodno stran pokrite z jeklenimi nadstreški s prosojno kritino. Nadstreški imajo urejeno odvodnjavanje. Terasa stanovanja na severo vzhodni strani ima balkon oz. loggio pokrito s previsom strehe. 

OGRAJE OBJEKTA

Ograje balkonov in lož so kombinacija kovine in stekla. Del ograj se izvede kot parapetni zid s kovinsko podkonstrukcijo. Višina ograj je minimalno 100 cm. 

OGRAJE ATRIJEV v 1. nadstropju

Kovinska podkonstrukcija ograje je fiksirana v AB medetažno ploščo. Višina ograje atrijev je minimalno 120cm.  Ograje so lahko delno izvedene kot zelene ograje z grmovnicami. 

OGRAJE STOPNIŠČ

Na stopniščih so ograje iz kovinskih rešetk in kovinskega držala privijačenega na stranske stene. 

STREHA

Streha objekta je razgibana večkapna streha, izvedena z zaključnim slojem strešne folije z geotekstilom.  Del ob steni je toplotno izoliran z ekstrudiranim poliestrom. Zaključne obrobe so izvedene v  vročecinkani pločevini. Dostop na streho in do prezračevalnih jaškov je zagotovljen preko predvidene odprtine v južnem komunikacijskem jedru. Vse obloge zračnikov so izdelane iz vročecinkane in barvane pločevine.

KLEPARSKA DELA

Vsa kleparska dela na objektu so izvedena v pločevini, vročecinkana in barvana. Gre za obrobe atike, vertikalne odtoke in pa odkapnike balkonov. Vertikalni odtoki žlebov so skriti v fasadi. 

FASADA

Zunanji zidovi objekta so termoizolirani 16 oz. 20 cm  in zaglajeni – tankoslojna fasada  / kot npr. Demit. Barva po izvoru arhitekta. Del fasade se zaključi v fasadnih ploščah, določenih s posvetom investitorja in arhitekta. 

STAVBNO POHIŠTVO

PVC DELA  

Vsa zunanja vrata in okna stanovanj so iz namenskih PVC profilov / najmanj 6-komorni sistem /troslojna zasteklitev. Vsa okna in vrata imajo zunanje žaluzije na motorni pogon ali ročni pogon. Zunaj so alu okenske police.

ALU STAVBNO POHIŠTVO

Garažna vrata za uvoz v garažo so krmiljena v notranji zaprti garaži na elektropogon z daljinskim upravljalnikom.  Alu vhodna vrata objekta imajo predpisano požarno odpornost. 

NOTRANJA VRATA

Notranja vrata so suhomontažna,  svetlih mer 80/210 cm, debelina podboja prilagojena debelini sten. Izjema so možna vrata  v mokre prostore svetlih mer 70/210  cm. Kljuke vrat so dvotočkovne kromirane.

OPOMBA: Vsa vrata ki mejijo na umetno odzračevane prostore so 10mm podrezane nad finalnim tlakom, ali pa imajo vgrajeno alu ali pvc  rešetko, svetla višina vseh vrat je 210 cm.

Vrata iz dnevno bivalnih prostorov proti hodniku niso predvidena. Vrata imajo enojno neoprensko tesnilo. 

VHODNA VRATA STANOVANJ

Vhodna vrata v stanovanja so dimotesna, toplotno in zvočno izolirana po predpisanih normativih in imajo požarno odpornost, višine 210 cm. Opremljena so s cilindrično ključavnico in vratnim kukalom.

INŠTALACIJE

Vsa  stanovanja  so ogrevana s pomočjo izmenjevalnika toplote v toplotni podpostaji in talnega razvoda.

Vsako stanovanje imajo svoj  števec  porabe vode in kalorimeter za porabo toplote za ogrevanje vode in prostorov. Elektro  poraba  stanovanja  se  odčitava  na el. števcu  lociranem v kleti.

TV kabelski priklop je v  vsakem  stanovanju.

Domofon je  nameščen  v predprostoru  vsakega  stanovanja kategorije Comfort. V stanovanjih kategorije Elite je v predprostoru nameščen Videofon.

Dnevno bivalni  prostori stanovanj v 4. nadstropju imajo  predvideno  notranjo  hladilno -grelno enoto split sistem, zunanja  enota  je na strehi objekta. Za ostala stanovanja je izvedena groba instalacija za hladilne naprave. Elektro in strojne instalacije so razvidne iz projektov elektro in strojnih instalacij in opreme.

ZUNANJA UREDITEV

Skupni  pritlični  atrij je  ozelenjen s travo in zasajen z drevjem in grmovnicami.

Na zelenici je  nameščena  tudi  potrebna  urbana  oprema, igrala  za  otroke, klopi, koši za smeti in svetila.

Neposredno  ob  dovoznih in  intervencijskih  poteh  so nadkriti in  zastrti smetarniki.

ODLIČNA LOKACIJA IN
ARHITEKTURA
PREGLED TLORISOV