Uredili smo okolico, asfaltirali cesto, uredili prometno signalizacijo in zasadili drevesa na dvorišču.