16.02.2019 Strojna in elektro inštalacijska dela potekajo po terminskem planu.