19.10.2019 Zidanje sten v drugi etaži.

Na spodnji fotografiji: zidanje stene za AB steno dvigala.

Med armirano betonsko steno, v kateri se bo nahajo dvigalo in med dodatno opečno steno je za preprečitev zvočnih udarov izvedena dilatacija. Zračni prostor med opeko in ABsteno bo dodatno deloval kot absorber zvoka. S tem želimo zagotoviti čim večjo kakovost pri preprečitvi zvočnih udarov v prostor stanovanj in tako dvigniti kakovost bivanja.

Gradnja severnega dela bloka, imenovanega Elite, kjer bodo stanovalci v svoje stanovanje dostopali direktno iz osebnega dvigala: