Gradnja Zelene soseske poteka hitro in po terminskem planu. Gradbeno fazo bosta najhitreje zaključila objekta B1 in B2, kjer se že zaključujeta zadnji etaži. Nova stanovanja bodo na voljo prihodnje leto.