Asfaltirali smo cesto in pripravili infrastrukturo