Razopaževanje sten 2. nadstropja S stolpiča ter opaževanje in polaganje armature 2. nadstropja J stolpiča