Polaganje armatura plošče nad 3. nadst. severnega stolpiča in zidanje zidov 3. etaže južnega stolpiča