Priprava na betoniranje sten 5. nadst. južnega stolpiča