V objektu K smo namestili poštne nabiralnike ter usposobili dvigalo.