Gradnja soseske poteka po terminskem planu. V objektu H tako nadaljujemo z armiranjem, batoniranjem ter opaževanjem v 3. in 4. etaži. Oris stavbe je že nakazan in deluje sinhrono s preostalimi že izgrajenimi objekti.