Terasa med severnim in južnim stolpičem stavbe K, ki si jo delijo tri stanovanja, pridobiva končno obliko. Nameščamo tropski les Iroko. Enak material se namešča na lože, ki pripadajo stanovanjem.