Stavbi C in D v gradnji. Medtem ko v stavbi C že montiramo stavbno pohištvo, je stavba D v gradnji plošče nad pritličjem. Fazo 4. nadstropja bomo dosegli predvidoma poleti.