Gradnja objekta C je skoraj zaključena, medtem ko se v objektu D trenutno izdeluje fasada in vgrajujejo okna. Izvaja se tudi izolacija stavbe. Vse te faze potekajo po načrtu in se uspešno približujejo zaključku večjih gradbenih del ter sledijo terminskemu planu gradnje.