Pod objektoma C in D, ki se gradita v prvi fazi izgradnje soseske, se končuje prva etaža, ki predstavlja podzemno garažo za stanovalce. Pod objektoma bo garaža enoetažna, medtem ko bo na drugi strani pod objektoma A in B, dvoetažna.