TEHNIČNE LASTNOSTI STANOVANJ

STENE IN STROPOVI

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene bodo ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih bodo obložene s keramičnimi ploščicami do višine 210 cm (na stenah z vgrajeno sanitarno opremo) ali slikane s pralnimi barvami. Stene v kuhinji bodo povsod, tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje, glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami.

Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in tipičnih etažah znašala 260 cm, razen v najvišji etaži, kjer bo višina 280cm.

TLAKI

Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, straniščih, utilitijih pa keramika z nizko stensko obrobo.

Na balkonih in terasah se položi keramika v kombinaciji z drugimi materiali (prodec) po navodilih projektanta. Na strešnih terasah v zadnjih etažah se izvedejo lesene podnice v v kombinaciji z drugimi materiali (prodec).

STAVBNO POHIŠTVO

Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, najmanj 6 komorna, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje ALU žaluzije z motornim pogonom delovanja.

Notranja vrata v stanovanjih so lesena s podbojem, ter kljuko, vratno krilo iz satovja ter cilindrična ključavnica. Kljuka je dvodelna, kromirana. Svetle mere vrat so 80/210 cm. Izjema so možna vrata v wc-je svetlih mer najmanj 70/210  cm. Podboji vrat prilagojeni debelini sten.

Vhodna vrata v stanovanja so požarno odporna EI 30, protivlomni razred 3, zvočna izolativnost je 44 db, razred zrako prepustnosti 3. Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, širokim kukalom 160 st., dve talni zapori – metlici ter varnostnim omejevalem odpiranja. Svetla mera vrat je 90/210 cm. Vsa vrata imajo do 2cm visok prag.

OKENSKE POLICE

Notranje okenske police bodo iz naravnega ali tehničnega kamna ali PVC, zunanje pa iz ALU pločevine.

SANITARNA KERAMIKA

V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi. WC školjke s podometnim kotličkom bodo viseče izvedbe. V vseh stanovanjih bodo skladno s projekti nameščeni prostorni tuši, kjer so tla iz keramike v naklonu, z odtočno kanaleto. V nekaterih štirisobnih stanovanjih se lahko kot dodatno opcijo po projektih vgradi vgradne ali samostoječe kadi.

ELEKTROINSTALACIJE

Vsako stanovanje bo prek svojega merilnega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Priključitev za posamezne stanovanjske enote bo izvedena v obliki trofaznega priključka. V posameznem stanovanju bo nameščen podometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni bodo tudi vsi razvodi zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila v stanovanjih ne bodo nameščena. Na vtičnice je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 3,6 kW.

Za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo od priključne omarice v kleti stavbe do posameznega stanovanja izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v podometni omarici za telekomunikacije. V posameznem stanovanju bo izveden razvod do posameznih telefonskih in televizijskih vtičnic. V vsakem stanovanju bo vgrajena govorna naprava – domofon za komunikacijo med glavnima vhodoma v stavbo in posameznim stanovanjem z možnostjo električnega odpiranja vhodnih vrat.

OGREVANJE

Ogrevanje posameznega stanovanja je izvedeno s split toplotno črpalko sistema zrak – voda, tipa all in one, katera ima vgrajen akumulacijski ogrevalnik sanitarne vode, črpalke in ostale potrebne elemente. Predvidene so toplotne črpalke z notranjo enoto v posameznem stanovanju in zunanjo enoto na strehi posameznega objekta.

V stanovanjih bo v vseh prostorih izvedeno talno gretje. Vsaka veja talnega ogrevanja bo priključena na razdelilec talnega ogrevanja. Temperatura bo uravnavana s pomočjo enega sobnega termostata, nameščenega po navodilih projektanta.

HLAJENJE

Hlajenje stanovanj bo omogočeno preko pasivnega režima hlajenja v sistemu talnega gretja, vezanega na toplotno črpalko. Izvedena bo predpriprava za klimatsko napravo v stanovanjih, ki se nahajajo v najvišji etaži posameznega stolpiča.

PREZRAČEVANJE

Prezračevanje sanitarij in kopalnic, katere nimajo možnosti naravnega prezračevanja, je urejeno s stenskim ventilatorjem z zakasnitvijo izklopa. Predvideni so odvodni kopalniški ventilatorji s požarnim ohišjem in požarno manšeto.  Ventilator je nameščen na steni in odvaja zrak skozi streho na prosto. Vklop ventilatorja je izveden preko razsvetljave, izklop se izvede z zakasnitvijo.

VODOVOD 

Poraba vode po posameznih stanovanjih se obračunava z odštevalnimi števci, kateri so vgrajeni na stopnišču. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, vključno z vodovodnimi baterijami. Sistem priprave sanitarne vode je centralen za vsako stanovanje ločeno, s temperaturo 60°C in se pripravlja z akumulacijskim ogrevalnikom sanitarne vode. Akumulacijski ogrevalnik sanitarne vode je v sklopu toplotne črpalke.

KLETNE SHRAMBE

Vsakemu stanovanju pripada kletna shramba. Vsaka kletna shramba bo imela razsvetljavo in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja. Vrata so kovinska svetle mere minimalno 80/196 cm.

Določene shrambe se nahajajo direktno pred parkirnimi prostori, do določenih se dostopa preko razširjenega pasu ob parkirnem mestu. Nekatere shrambe so urejene v ločenem prostoru, kjer je urejen skupen hodnik in dostop do posamezne shrambe.

KOLESARNICE

V kleti vsakega objekta je kolesarnica za hrambo koles. Stene kolesarnice so suhomontažne, konstrukcija širine 5 cm z dvostransko enojno oblogo (požarno zaščitena obloga kjer je to potrebno in vlago odporna). Stene so kitane in barvane s stensko barvo. Vrata v kolesarnico so kovinska svetle mere min. 90 /196 cm.

FINALNE OBDELAVE

Investitor in projektant si med izvedbo v primeru tehničnih zahtev pridružujeta pravico do zamenjave finalnih oblog in materialov s kvalitetno ekvivalentnimi.

STROPOVI

Vsi stropovi  v stanovanjih in stopniščih bodo glajeni in barvani s poldisperzijskimi barvami v belem tonu.

Strop garaže je ustrezno termoizoliran s kombi ploščami.

FINALNI TLAKI 

Tlaki garaž bodo armirano betonski – zaglajeni. Tlaki predprostorov hodnikov ter stopnišč bodo v keramiki. Tlaki sanitarij in kopalnic stanovanj bodo v keramiki. Tlaki dnevnih sob in kuhinj bodo v gotovem hrastovem parketu I. klase z zaključnimi letvicami ali keramiki. Tlaki predsob in hodnikov bodo v namenski keramiki srednje kvalitete oziroma v nepoliranem grezu  vključno z nizkostensko obrobo ali gotovem hrastovem parketu I. klase.

Vsa talna in stenska keramika, parketi, izbira in veziva so po izboru projektanta v soglasju z investitorjem.

FINALNE OBDELAVE NOTRANJIH ZIDOV 

Vse armiranobetonske stene, razen sten garaž, shramb in tehničnih prostorov  bodo dvakrat kitane in dvakrat opleskane z jupolom.

Vse opečne stene bodo ometane, kitane in dvakrat opleskane z jupolom. Armiranobetonske stene v pritličju (garaži) so opleskane z barvo za beton.

Predelne stene stanovanj bodo izdelane z mavčno kartonskimi ploščami  2 x 12,5mm na knauf podkonstrukciji. Med profili je nameščena zvočna izolacija, finalno bodo stene opleskane z jupolom.

Predelne stene, ki mejijo na mokre prostore bodo izdelane z vodoodpornimi mavčni kartonskimi ploščami na podkonstrukciji iz pocinkane jeklene pločevine med profili bo kamena volna / po detajlu proizvajalca.  Stiki ploščic v vogalih se izvedejo z dvokomponentnim prozornim, polisulfidnim kitom, ki je tudi antifungiciden. Vogalni stiki keramičnih ploščic se izvedejo z zaključnimi profili.

Predelne stene v sanitarnih prostorih, ki mejijo na instalacijske jaške med stanovanji bodo poleg zgoraj navedenih dejstev izdelane iz negorljivih mavčnih plošč.

Zunanji zidovi objekta na balkonih in loggiah bodo izvedeni enako kot finalni zaključni sloj fasade.

Stene vetrolova, notranjih hodnikov in stopnišč bodo opleskane z poldisperzijsko barvo, po izboru projektanta.

BALKONI IN TERASE

Vse ograje na balkonih in terasah bodo iz kovinskih vertikalnih prečk, prašno barvane v barvi RAL 7016. Višina ograj je minimalno 100 cm. Možno bo zastiranje ograj balkonov in teras po enotnem načrtu arhitekta. Ograje balkonov v 1. nadstropjih bodo zaprte z dodatno oblogo iz polne pločevine izvedeno na notranji strani osnovne ograje v barvi po izbiri projektanta.

Na terasah v pritličju se izvedejo cvetlična korita, z zemljino in nasajenimi rastlinami. Dodatno vizualno pregrado med terasami v pritličjih zagotavljajo pregradne stene iz vidnega betona in lesa.

Tla balkonov in teras se zaključijo v keramiki položeni na podkonstrukciji z distančniki v kombinaciji z drugimi materiali (prodec) po navodilih projektanta. Tla teras v zadnjih etažah se zaključijo v lesenih podnicah in deloma v prodnati površini.

OGRAJE STOPNIŠČ

Vse ograje na stopniščih bodo iz kovinskih vertikalnih prečk, prašno barvane v barvi RAL 7016 z lesenim držalom.

STREHA

Streha objektov je ravna v minimalnem naklonu 1,5 %. Zaključi se s strešno folijo in se dodatno zaščiti z geotekstilom in nasutim prodcem.

V zadnji etaži je v vsakem objektu na skupnem hodniku svetlobna kupola dimenzij 100/100 cm preko katere je omogočen dostop na streho. Kupole so opremljene z mehanizmom za ročno odpiranje. Za dostop do strehe si oseba, ki dostopa do nje zagotovi lestev.

KLEPARSKA DELA

Vsa kleparska dela na objektu (zaključne obrobe atik, odkapne obrobe balkonov, teras …)  bodo izvedena v pločevini, vročecinkana in barvana. Vertikalne odtočne cevi so večinoma skrite v fasadi in delno potekajo skozi kletne prostore.

FASADA

Fasada je toplotno izolacijska z debelino toplotne izolacije minimalno 15 cm (grafitna izolacija, prevodnost lambda = minimalno 0,033 W/mK). Izvede se fasadni omet v kombinaciji svetlih in temnih barv. Fasada se armira s PVC mrežo, vgradijo se PVC vogalniki (vse špalete in vogali), površina se kita in se nanjo izvede zaključni sloj akril. Nad okni in vrati (oz. po celotnem obsegu objektov) so izvedeni požarni pasovi iz negorljive toplotne izolacije na vseh prehodih med eno in drugi etažo.

Na predelih balkonov in teras se fasada deloma zaključi s vlaknocementnimi fasadnimi ploščami na ALU podkonstrukciji. Pod ploščami se izvede steklena oz. kamena volna (prevodnost lambda = minimalno 0,040 W/mK).

STAVBNO POHIŠTVO

PVC DELA  

Vsa zunanja vrata in okna stanovanj bodo iz namenskih PVC profilov / najmanj 6-komorni sistem /troslojna zasteklitev. Vsa okna in vrata imajo zunanje ALU žaluzije na motorni pogon.  Zunaj so predvidene ALU okenske police.

GARAŽNA VRATA

Na uvozih v posamezne objekte se vgradijo sekcijska garažna dvižna vrata na elektro pogon z daljinskim odpiranjem, del vratnega polnila je perforiran (zaradi potreb naravnega zračenja garaže), z osebnim prehodom širine min. 90 cm.

NOTRANJA VRATA

Notranja vrata v stanovanjih so lesena s podbojem, ter kljuko, vratno krilo iz satovja ter cilindrična ključavnica. Kljuka je dvodelna, kromirana. Svetle mere vrat so 80/210 cm. Izjema so možna vrata v wc-je svetlih mer najmanj 70/210  cm. Podboji vrat prilagojeni debelini sten.

Vsa vrata ki mejijo na umetno odzračevane prostore so minimalno podrezana nad finalnim tlakom.

Vrata iz dnevno bivalnih prostorov proti hodniku niso predvidena . Vrata imajo enojno neoprensko tesnilo.

VHODNA VRATA STANOVANJ

Vhodna vrata v stanovanja so požarno odporna EI 30, protivlomni razred 3, zvočna izolativnost je 44 db, razred zrako prepustnosti 3. Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, širokim kukalom 160 st., dve talni zapori – metlici ter varnostnim omejevalom odpiranja. Svetla mera vrat je 90/210 cm. Vsa vrata imajo do 2cm visok prag.

INŠTALACIJE

V stanovanjih bo v vseh prostorih izvedeno talno gretje. Vsaka veja talnega ogrevanja bo priključena na razdelilec talnega ogrevanja. Temperatura bo uravnavana s pomočjo enega sobnega termostata, nameščenega po navodilih projektanta.

Vsako stanovanje bo imelo svoj števec porabe vode. Elektro poraba  stanovanja se odčitava na el. števcu lociranem v kleti ali nadstropjih.

Za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo od priključne omarice v kleti posameznega objekta do posameznega stanovanja izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v podometni omarici za telekomunikacije. V posameznem stanovanju bo izveden razvod do posameznih telefonskih in televizijskih vtičnic.

V vsakem stanovanju bo vgrajena govorna naprava – domofon za komunikacijo med glavnim vhodom v stavbo in posameznim stanovanjem z možnostjo električnega odpiranja vhodnih vrat.

Elektro in strojne instalacije bodo razvidne iz projektov elektro in strojnih instalacij ter opreme.

ZUNANJA UREDITEV

Okolica objektov bo urejena po projektu zunanje ureditve.

Med objekti se uredijo pešpoti, preko katerih se dostopa do vhodov posameznega objekta, do smetarnikov in do otroškega igrišča. Pešpoti se uredijo v betonskih tlakovcih z betonskimi robniki.

Skupne zelene površine ob objektih bodo zatravljene in zasajene z grmovnicami.

Za potrebe stanovanjske soseske se uredi otroško igrišče opremljeno z lesenimi otroškimi igrali (tobogan, gugalnica, igralo za plezanje…). Pod igrali se uredi varnostna podlaga iz prodca granulacije 2-8 mm.

Območje se uredi z urbano opremo; klopmi, koši za smeti in svetili.

Ob objektih se zagotovi mesto, kjer se umestijo zabojniki za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov za potrebe stanovalcev.

 

Objekti bodo preko novo predvidenih komunalnih priključkov priključeni na obstoječe javne komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in telekomunikacijsko omrežje. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike in telekomunikacij v stavbah bodo nameščeni v skupnih prostorih, skladno s projektno dokumentacijo.

Možna so manjša odstopanja, do katerih lahko pride pri izvajanju del kot posledica izvedbe gradbeno obrtniških del ali na podlagi želj strank po spremembah.